logo

Kayıp-kaçak bedeli aboneye geri ödenecek

KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN

TÜKETİCİLERDEN ALINAMAYACAK

 

 

Elektrik abonesi olan bir tüketicinin, elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini dağıtım şirketin den geri istemesi ile başlayan hukuk mücadelesinin sonucu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son sözü söyledi. ‘ELEKTRİK FATURALARINDAKİ KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNİN TÜKETİCİLERDEN ALINAMAYACAĞINA HÜKMETTİ’

Bu karar sonrası Türkiye’deki yaklaşık 37 milyon elektrik abonesinin geriye dönük 10 yıl ödediği kayıp- kaçak bedellerini dağıtım şirketlerinden geri alması gündeme geldi.

TÜKODER Bağcılar Şube Başkanı Aziz Kocal, Bağcılar’da bulunan yerel basınla kahvaltılı basın toplantısında şunları söyledi : “Enerji piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Yargıtay kararının emsal teşkil etmediği, konunun idari bir dava olması nedeniyle Yargıtayın değil Danıştay’ın karar vermesini savunurken, Tüketiciler ve biz tüketici örgütleride, tüketicilerden alınan bu haksız bedellerin geri ödenmesi konusunda Yargıtay hukuk genel kurulunun verdiği kararın emsal oluşturduğunu ve bu bedellerin tüketicilere ödenmesi gerektiğini savunmaktayız.

Kamuoyunda bu tartışmalar sürerken, gizliden gizliye yeni bir yasa hazırlığı yapıldığı, çıkarılacak bu yasa ile tüketicinin geri ödeme taleplerinin önünün kesileceği gündeme bomba gibi düştü.

 

 

DOLANDIRICILAR BOŞ DURMADI

Tüm bunlar olurken dolandırıcılarda boş durmadı cep telefonlarına “Sayın aboneler; Elektrik faturalarındaki haksız tahsil edilen kayıp-kaçak bedelleri geri ödemesi için yasal başvuru süreci başlamıştır. Bilgi için……..” şeklinde mesaj gelerek mesajda verilen telefon numarasının aranması istenmektedir.

 

Değerli basın mensupları,

Bu üç konuyu biraz açacak olursak; 

 

BAŞKA KALEMLER ALTINDA TÜKETİCİYE GİYDİRİLİYOR

1-Daha önce tüketici örgütleri olarak kayıp-kaçak konusunda yaptığımız itirazlar, kamuoyu baskısı oluşturdu. Tüketicilerimizin tepkisi nedeniyle, dağıtım şirketleri yöneticileri ve düzenleyiciler, faturalardan kayıp kaçak kalemini kaldırdı. Burada yapılan şey tamamen bir aldatmacaydı, Kayıp ve kaçak olarak faturalarımıza yansıtılan elektrik bedeli başka kalemler adı altında veya ücrete giydirilerek yine yansıtılmaya devam edildi.

Yargıtay Hukuk genel kurulu kararı kişiye özgü karardır. Dava açan kişiyi bağlayıcıdır. Ancak bu karar emsal bir karar olup tüm tüketiciler; bu kararı emsal göstererek Kayıp-Kaçak bedellerini geri talep edebilirler. Ancak bu yol biraz zor bir yol olacaktır. Bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Sürecin işlemesi şu şekilde olacaktır.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? 

10 YIL İÇERİSİNDE KENDİNDEN TAHSİL EDİLEN KAYIP KAÇAK BEDELİNİ İSTEYCEKTİR

-Tüketici önce elektrik dağıtım firmasına giderek geriye dönük 10 yıl içerisinde kendinden tahsil edilen kayıp – kaçak bedelini gösterir belgeyi isteyecektir. Buradan alınan belge de belirtilen tutarı talep ettiğini belirten ve Yargıtay hukuk genel kurulu kararını da emsal göstererek bir dilekçe ile 2.000 Tl ye kadar olan Tutar da  ilçe hakem heyetlerine iki bin Tl nin üzeri üç bin Tl’na kadar ise il hakem heyetlerine müracaat edeceklerdir. İl veya ilçe hakem heyetleri, Yargıtay hukuk genel kurulu kararını da emsal alarak genelde tüketici lehine karar verecektir.

UZUN BİR HUKUK MÜCALEDESİ

Karşı tarafın temyiz hakkı olduğundan karar tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi kararıda yargıtay’a taşınarak uzun bir hukuk mücadele süreci başlayacak binlerce dosya ile hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kilitlenecektir. Burada eğer tüketici aleyhine karar çıkarsa tüketici birde karşı taraf avukatla temsil edilirse avukat ücreti ve mahkeme masrafı ödemekle karşı karşıya kalacaktır.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN KARARI VAR

Biz tüketici örgütü olarak Tüketiciden haksız yere alınan bu paraların tüketiciye yargı sürecine gidilmeden elektrik dağıtım şirketleri tarafından Yargıtay hukuk Genel Kurulu Kararı baz alınarak, bir proğram dahilinde geri ödenmesini talep ediyoruz. Aksi taktirde tüketiciler ilçe hakem heyetlerine müracatlara başlayacaktır. Bir tüketiciden –abonelerden-  yılda tüketime orantılı ortalama 85 ila 150 tl arası Elektrik kayıp kaçak bedeli tahsil edilmiştir. Buda 10 yılda ortalama 850 – 1500 Tl arası tutmaktadır. Türkiyede 37 milyon elektrik abonesi bulunmaktadır.

On yıllık ortalama tutarı abone sayısı ile çarptığımızda karşımıza çok ciddi bir rakam çıkmaktadır. Bu gün bu tutarın ödenemez durumda yüksek olduğu ve elektrik dağıtım şirketlerini iflasa götüreceği kamuoyuna lanse edilmeye çalışılmaktadır. Yıllardır, elektrik dağıtım şirketleri, yatırım yaparak önleyecekleri, kayıp kaçak bedellerini yatırım yapmayıp tüketicinin ceplerine ellerini sokarak hortumlamışlardır. Peki bu tahsil edilen paralar nereye gitti, siz yatırım yapmayın, siz kaçak elektrik kullananlara karşı önlem almayın, kolay yolu seçerek vatandaşın cebine göz koyun. Sosyal devlet anlayışı da bu olsa gerek.

YASA HAZIRLIĞI

2-EPDK’nın kayıp kaçak bedelini faturayı oluşturan kalemler içinde gösterecek bir yasa hazırlığı olduğu kamu oyuna yansımış durumda. Burada yargının tüketicinin cebinden böyle bir bedel alamazsın demesine rağmen başka adlar altında diğer kalemlere giydirilerek ve de yasal güvenceye alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre 6446 sayılı elektrik piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Tasarıda teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler ile kesme bağlama maliyeti, sayaç okuma maliyeti gibi maliyetler de yasal güvence altına alınarak tüketicilere yansıtılacaktır.

Yine bu tasarı ile 6446 sayılı kanunun 17.ci maddesine eklenmek istenen fıkrada şöyle denilmektedir.

“Kurul kararları yürürlükte olduğu müddetçe, kararlar uyarınca kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince yapılan uygulamalar, maddi hatalar hariç düzenleyici işlemin iptalinden bağımsız olarak dava konusu edilemez ve tüketici hakem heyetlerine müracaat edilemez. Söz konusu bedeller ile ilgili mahkeme ve tüketici hakem heyeti kararına istinaden dağıtım şirketleri yada görevli tedarik şirketleri tarafından yapılan iadeler ve mahkeme kararında  yer alan giderler tarifeler yoluyla karşılanır.”

 

Değerli basın mensupları;

Gördüğünüz üzere tasarı Tüketicinin kendinden haksız yere alınan bedeller için yargı yoluna gidişlerin önünü tamemen yasaya aykırı bir şekilde kapatmaktadır. Bu yasal düzenleme tamamen Anayasa’ya aykırıdır. Bu tasarı ile hukuk devleti ve adalet anlayışı ayaklar altına alınmaktadır. Tasarı baştan sona Türkiyenin de altına imza attığı evrensel tüketici haklarına aykırı olduğu gibi kamu yararına da aykırıdır.

Bu düzenleme ile; kayıp- Kaçağa güvence sağlamak için tüketicilerin yargı hakkı ellerinden alınacak, hak aramaları engellenecektir.

Diğer taraftan Tasarıya eklenen geçici bir madde ile devam eden davalarda geçersiz kılınacak. Bu geçici maddeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, tüketici mahkemeleri ile icra müdürlüklerinde devam eden her türlü icra takibi, dava ve başvurularda düşecektir.

Bu tasarı ile dürüst elektrik tüketicileri çalmadıkları, kullanmadıkları kaçak elektrik ile sorumlusu olmadıkları kayıp elektrik bedelini ödemeye mahkum edileceklerdir. Elektriği çalan hırsızın üzerine gitmeyen ve kayıpları önlemek için yatırım yapmayan elektrik dağıtım şirketleri korunmuş ve ödüllendirilmiş olacaktır.

‘YASAYI KABUL ETMİYORUZ’

Biz tüketiciler ve tüketici örgütü olarak bu yasa tasarısını kabül etmiyoruz, yasallaşmaması için tüm tüketicileri örgütlü mücadele etmeye ve duyarlı kamuoyu yaratmaya davet ediyoruz. Bizler kayıp-kaçağın yasal güvence altına alınmasını değil, tüketicilerden alınmamasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda geriye dönük son 10 yıl içerisinde alınan kayıp kaçak bedellerinin tüketicilere iade edilmesine ilişkin ayrıca bir yasal düzenleme yapılarak yargıda yığılmaların önünün açılması istiyoruz.

 

3- Bankalardan kullanılan kredilerde alınan dosya masraflarında olduğu gibi, elektrik kayıp kaçak bedeli iadesi ile ilgilide telefonlara mesajlar gelmeye başlamıştır. Yasal sürecin başladığını ifade eden mesajda kendilerine müracat edilmesi talep edilmektedir. Bunlar dolandırıcıdır, dilekçe adı verdikleri bir kağıt parçası için tüketicilerden 200 Tl kadar ücret almaktadırlar. Halbuki bu dilekçeler hakem heyetlerinde mevcuttur, ayrıca bu konuda tüketici dernekleri tüketicilerin danışmanlığını yapmaya hazırdır, özellikle bu bölgede bulunan tüketicilerin her zaman olduğu gibi elektrik kayıp kaçak konusunda da tükoder bağcılar şubemizin kapısı sonuna kadar açıktır. Bu dolandırıcılara kanmayın. 

Haklarımızı daha iyi savunmak ve bilgilenmek için bilinçli tüketici topluluğu oluşturmak için ve en önemlisi tükenmeden tüketmek için tüm tüketicileri Türkiye nin en büyük tüketici örgütü olan Tüketiciyi Koruma Derneği (tükoder’de) örgütlenmeye davet ediyorum.” dedi.

GAZETE BAĞCILAR

 

 

 

 

 

 

Etiketler: » » »
Share
3371 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ